INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

24.03.2020 14:21

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Drodzy rodzice!

W związku z zakończeniem rekrutacji do szkół i przedszkoli listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w dniu 25.03.2020 r. będą wywieszone w oknie przedszkolnym przy głównym wejściu do przedszkola.

Lista dzieci przyjętych będzie umieszczona w tym samym miejscu w dniu 08.04.2020 r. i będzie dostępna przez okres 10 dni.

Drodzy rodzice pamiętajcie również ,że przy zgłoszeniu internetowym podczas wypełnienia karty ustaliliście sobie sami PIN, dzięki któremu możecie również sprawdzić sami sobie wyniki rekrutacji.