Niezwykły Spacer z Ekoludkiem-

10.06.2019 14:00

Niezwykły Spacer z Ekoludkiem-

10 czerwca już po raz czternasty Publiczne Przedszkole nr 21 im. Ekoludek w Kaliszu było organizatorem międzyprzedszkolnego konkursu przyrodniczo – ekologicznego „ Niezwykły Spacer z Ekoludkiem”.

W tym roku konkurs odbywał się pod hasłem „Tajemnice drzewa a uczestniczyło w nim 7 przedszkoli z terenu naszego miasta. Nad całością imprezy czuwała Pani Katarzyna Krawczyk oraz Pani Zuzanna Owczarek. 

Trzyosobowe zespoły dzieci 6 letnich, pod opieką swoich wychowawców rozwiązywały zadania konkursowe dotyczące zanjomości budowy i gatunków drzew. Zadania dotyczyły rozpoznawania odgłosów i wizerunków ptaków oraz rozróżniania typów lasów.Ważnym zmaganiem stał się również quiz przyrodniczy, który sprawdził całościową wiedzę o drzewach. Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: Beata Kątna- przedstawicel Nadleśnictwa Kalisz, pani ds. edukacji, Pani Aleksandra Szewczyk- Woźniak- nauczyciel przyrody ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu, Pani Beata Knop – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu, nauczyciel przyrody, a także Pani Wicedyrektor- Pani Agata Kuświk.

W tegorocznej edycji konkursu:
I miejsce zajęło Niepubliczne Przedszkole „ Niezapominajka” w Kaliszu
II miejsce – Niepubliczne Przedszkole im. Misia Uszatka w Kaliszu
III miejsce Publiczne Przedszkole nr 27 „Radość” w Kaliszu.

Drużyna z naszego przedszkola także wzięła udział w konkursie. Dzieci przygotowywały się do konkursu i były pod opieką Pani Agnieszki Piesik, nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu. Jak się okazało bylibyśmy zwycięzcami, gdyż otrzymaliśmy największą liczbę punktów, ale ze względu na fakt, iż byliśmy gospodarzami konkursu i przyszliśmy się świetnie bawić, zmierzyć się z reprezentatami z innych przedszkoli, spróbować swoich sił,  przyznano nam wyróżnienie. 

Wszystkie przedszkola oraz dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody ufundowane przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kaliszu, Nadleśnictwo Kalisz, a także Panią Jolantę Szmaja- kucharkę z naszego przedszkola, która ufundowała kubki termiczne.

Nie zabrakło również tradycyjnego pikniku ze zdrową żywnością przygotowanego przez pracowników kuchni „Ekoludka” oraz licznych sponsorów: Hurt – Detal Milkhand Magdalenę Stasiak, Hurt – Detal warzywna giełda Krzysztofa Krysztofowicza, jak i właściciela piekarni na Starym Mieście w Kaliszu Stanisława Paraczyńskiego.

Mamy nadzieję, iż wrażenia z tegorocznego „Niezwykłego Spaceru” na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników.