Pierwszy Dzień Wiosny

21.03.2019 9:30

Pierwszy Dzień Wiosny

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki przyrody. Dzieci podlewały wiosenne kwiaty – żonkile, hiacynty i cebule, z których wyrastał szczypiorek. Nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny.

Witając wiosnę, 21 marca zorganizowałyśmy w przedszkolu także Dni Otwarte. Każde dziecko w tym dniu miało zielony strój symbolizujący wiosnę. O godz. 9:30 wszystkie przedszkolaki wraz ze swoimi paniami zebrały się w jednej sali, żeby wspólnie powitać Panią Wiosnę. Podczas uroczystości dzieci miały okazję przywoływać Wiosnę wierszykami i piosenkami i głośnymi okrzykami. i Wybraliśmy się także na pierwszy wiosenny spacer. Wszystkie przedszkolaki razem z Panią Wiosną, za którą przebrała się jedna dziewczynka z najstarszej grupy przemaszerowały barwnym pochodem po okolicy przedszkola, trzymając w rękach Marzannę. W ten sposób dzieci wyraziły swoją radość z przyjścia nowej pory roku.