Wizyta pracownika Straży Miejskiej

17.01.2020 11:00

Wizyta pracownika Straży Miejskiej

W ramach zajęć profilaktyczno-dydaktycznych 17 stycznia w naszym przedszkolu ze wszystkimi grupami wiekowymi odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Kaliszu panią Agatą Dybioch.

Zbliżają się ferie, ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym podczas zimowych zabaw, strażnik miejski przypomniał zasady jakie należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z miejsc dostępnych do zabaw, takich jak np. sztuczne lodowisko. Strażniczka miejska przestrzegała przed próbą zabaw na zamarzniętych wodach rzek i jezior. Ostrzegała też przed pomysłami dorosłych, którzy dla uciechy dzieci zaczepiają sanki do samochodu i tworzą tzw. kulig, bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia dzieci. Funkcjonariuszka rozmawiała z dziećmi również o prawidłowym poruszaniu się po jezdni w przypadku braku chodnika lub pobocza, zachowaniu w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. W trakcie przeprowadzonej pogadanki omówione zostały zagrożenia dotyczące niebezpiecznych zachowań na drodze w rożnych sytuacjach, które mogą wystąpić w drodze do przedszkola.

Dzieci odświeżyły sobie informacje, szczególnie omówione zostały zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych. Funkcjonariuszka podkreśliła istotną wagę elementów odblaskowych, które umieszczone na ubraniach bądź plecakach dzieci powodują w porze wieczorowo-nocnej lepszą widoczność dla kierowców. 

Na zakończenie przedszkolaki podziękowały oklaskami.