Wycieczka do Centrum Edukacji Leśnej- Las Winiarski

08.10.2019 10:00

Wycieczka do Centrum Edukacji Leśnej- Las Winiarski

We wtorek 8 października dzieci z przedszkola Ekoludek odbyły wspólną integracyjną wycieczkę do Leśnego Centrum Edukacyjnego "Las Winiarski” w Kaliszu.

Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z pracą leśnika, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym, zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.

Na początek dzieci podzieliły się na dwie grupy: młodszą i starszą. Początkowo grupa starsza zapoznała się z pracą leśnika, wspólnie z przewodnikiem przeszły ścieżkę edukacyjną zlokalizowaną w uroczysku Winiary na terenie leśnictwa Winiary, w sąsiedztwie Leśnego Centrum Edukacyjnego "Las Winiarski”. Na trasie ścieżki znajdują się 34 tablice, które przybliżają naukę o lesie. Pokazują budowę i funkcjonowanie ekosystemów leśnych, produkcyjne i pozaprodukcyjne znaczenie lasu, co zagraża lasom, jak je chronimy i jaka jest rola leśników w gospodarowaniu zasobami przyrody. Dzieci obejrzały tablice wizualne, dzięki którym mogły się nauczyć rozpoznawać gatunki drzew iglastych, liściastych, zobaczyć jak rośnie drzewo, policzyć ile ma lat. Na trasie ścieżki , można, było też zobaczyć różne gatunki grzybów, nazbierać jesiennych liści i żołędzi a także odpocząć i posłuchać odgłosów lasu. Grupa młodsza w tym czasie spacerowała po lesie, a następnie sie zamieniły i gdy starszaki spacerowały po lesie to młodsza grupa miała zajęcia w LCE.

Wycieczka dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu miłych wrażeń.