Informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2021/2022

Informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2021/2022

Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego. Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie dokumenty informacyjne dotyczące pakietu wybranego w roku szkolnym 2021/2022 oraz wniosek zgłaszania szkody.

Instrukcja zgłoszenia

OWE EDU

Tabela norm oceny procentowej

Wniosek szkody