Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia

Nasze przedszkole pracuje według określonego schematu dnia.

Ramowy plan dnia może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.