Rekrutacja

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji do naszego przedszkola :)

Szanowni Rodzice!

 Od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do przedszkola, które wskazali Państwo w pierwszej kolejności dla swojego dziecka. Kartę można wypełnić elektronicznie.

Link do rekrutacji: https://przedszkola-kalisz.nabory.pl

Pod tym adresem znajdziecie także pełną ofertę i opis naszego przedszkola, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nią oraz do zapisów.

Dni otwarte przedszkola odbędą się Pierwszego Dnia Wiosny- 21 marca 2019r. ( czwartek). Zapraszamy do odwiedzin :)

Przypomianmy także o składaniu pisemnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce, należy je dostarczyć do 7 marca 2019 r. ( czwartek). Prosimy o przekazywanie ich wychowawcom poszczególnych grup.