Rekrutacja

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji do naszego przedszkola :)

Szanowni Rodzice!

 Od 1 lutego do 8 lutego 2021r.  trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do przedszkola, które wskazali Państwo w pierwszej kolejności dla swojego dziecka. Kartę można wypełnić elektronicznie.

Link do rekrutacji: https://przedszkola-kalisz.nabory.pl

Link do rekrutacji do klasy pierwszej: https://sp-kalisz.nabory.pl/

Pod tym adresem znajdziecie także pełną ofertę i opis naszego przedszkola, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nią oraz do zapisów.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów znajdziecie Państwo tutaj: https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/038zarz2021.pdf

Dni otwarte przedszkola w tym roku odbędą się w formie online. Na naszej stronie internetowej pojawi się link do filmu prezentującego naszą placówkę :)

 

 Publiczne Przedszkole nr 21 im. „Ekoludek” w Kaliszu wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu. Budynek przedszkola jest umiejscowiony  w dzielnicy Piwonice w Kaliszu przy ulicy Wykopaliskowej 45.   Lokalizacja przedszkola – wśród zieleni, z dala od hałasu i ruchu samochodowego wpływa pozytywnie na proces wychowawczo – dydaktyczny i opiekuńczy. Obok budynku przedszkola znajduje się nowa sala gimnastyczna oraz boisko sportowe, z którego korzystają uczniowie szkoły, przedszkolacy oraz okoliczni mieszkańcy środowiska lokalnego. Do terenu zespołu przynależy również parking przeznaczony dla samochodów pracowników oraz rodziców dzieci przywożonych do szkoły i przedszkola.
            Budynek przedszkola posiada od tego roku 4 sale dydaktyczne, sypialnię dla najmłodszych „ekoludków” gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, hol, szatnię, kuchnię, magazyn żywności, magazyn do przechowywania materiałów edukacyjnych, 2 toalety. Na przestrzeni kilku lat udało nam się wiele zmienić w zakresie bezpieczeństwa, estetyki oraz unowocześnienia bazy lokalowej. W ostatnim okresie wyremontowaliśmy całkowicie dach przedszkola zmieniając jego pokrycie. Wymieniliśmy wszystkie okna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, zakupiliśmy meble do poszczególnych pomieszczeń. Wymieniliśmy również rury i grzejniki c.o. na nowe oraz zamontowaliśmy wkład kominowy. Wykonaliśmy estetyczną elewację budynku oraz podłączyliśmy przedszkole do kanalizacji miejskiej.
W celu zapewnienia bezpiecznego, spełniającego normy bhp dojścia na piętro budynku, w 2015 roku dobudowano klatkę schodową, wyposażoną w normatywne schody oraz wyjście ewakuacyjne z nowoczesnym systemem oddymiania pomieszczenia. Dzięki temu przedsięwzięciu  zaadaptowaliśmy poddasze na sale dla przedszkolaków oraz pomieszczenia socjalne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Dzięki przeprowadzonej modernizacji przedszkolaki zyskały nową, bardziej przestrzenną łazienkę z estetycznymi zabudowami kabin wc. Udało nam się również dostosować pomieszczenie kuchenne do przepisów bhp oraz wymagań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  Powiększyliśmy główny hol przedszkola i zakupiliśmy nowe szafki indywidualne dla dzieci. W 2019r. dokonaliśmy przebudowy i modernizacji parkingu. Staramy się również  co roku, systematycznie odnawiać nasze sale przedszkolne.
Dzięki zakończonym w czerwcu 2020r. pracom remontowym, które zostały przeprowadzone w ramach zdobytych środków BO 2019 i pozwoliły zaadoptować poddasze na sale dla dzieci, udało nam się poprawić warunki do wypoczynku, nauki i zabawy. Umożliwiły również przyjęcie większej liczby dzieci. Wygraliśmy także projekt w ramach kolejnego Budżetu Obywatelskiego 2020 na wymianę kotła i modernizację kotłowni, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz wpłynie korzystnie na zdrowie naszych podopiecznych, jak i całego społeczności lokalnej. Prace nad wykonaniem modernizacji rozpoczną się już wiosną tego roku.
         Zadbaliśmy również o bezpieczeństwo dzieci w czasie zabaw w ogródku przedszkolnym. Zakupiliśmy nowe sprzęty i huśtawki oraz poprawiliśmy estetykę ogródka, nasadzając nowe krzewy oraz tworząc dekoracyjne klomby z kolorowych kamieni i różnych odmian roślin.
          Organizacyjnie przedszkole przygotowane jest na przyjęcie 80 dzieci w 4 oddziałach wiekowych (dla 3, 4, 5 i 6 - latków ). Placówka jest czynna od godz. 6.00 do godz. 16.00, a uczęszczające do niego dzieci mogą korzystać z 3 posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku.
W przedszkolu zatrudnionych jest obecnie 7 nauczycieli, posiadających kwalifikacje zawodowe do nauczania kilku przedmiotów, którzy sukcesywnie podnoszą swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. 
Bezpośredni kontakt rodziców z wychowawcami i pracownikami obsługi sprawia, że dzieci czują się bezpieczne, kochane, szybko adaptują się do nowych warunków przedszkolnych. Przedszkole ma charakter rodzinny.
Dzięki swojej lokalizacji z dala od zgiełku ulicznego, stwarza sytuacje do codziennego obcowania z przyrodą.  Dzięki temu nasi wychowankowie już od najmłodszych lat uczestniczą w różnych formach kształtujących szacunek do przyrody, swoje emocjonalne podejście do niej i dbają o nią. W związku z powyższym 8 października 2009 roku po wielu latach zbiegów przedszkole otrzymało imię „ Ekoludek ”,  o czym zadecydowali: rodzice, dzieci i pracownicy naszego przedszkola. Nasi wychowankowie są dumni z imienia przedszkola, a sami o sobie mówią „Małe Ekoludki”. Przedszkole nasze od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami, firmami i placówkami, propagującymi treści ekologiczne.  Naszymi głównymi partnerami zostali:  Wydział Ochrony Środowiska w Kaliszu, Nadleśnictwo w Kaliszu, Gołuchowie i Antoninie, PUK w Kaliszu, Ośrodek Kultury Leśnej „Las Winiarski”. 
Od 2005 roku przedszkole jest organizatorem międzyprzedszkolnego konkursu ekologicznego dla przedszkoli miasta Kalisza pt.„ Niezwykły spacer z Ekoludkiem”, który z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem i powodzeniem.
W 2013 r. przedszkole uzyskało międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga, który jest ogromnym wyróżnieniem i uznaniem dla naszych ekologicznych działań. Od 2014 roku przedszkole prowadziło liczne działania w zakresie zdobycia certyfikatu „Bezpiecznego przedszkola” i w 2015 r. udało się nam go uzyskać. W 2018r. uzyskaliśmy certyfikat „Przedszkolny Klub Wolontariatu”, a w 2019r. uzyskaliśmy certyfikat „Przedszkole Młodych Patriotów”. Otrzymaliśmy także słowa uznania i podziękowania od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Andrzeja Dudy za udział w Międzynarodowym Projekcie o Polsce.
Przedszkole organizuje wiele ciekawych imprez, które stały się jego tradycją
a najpopularniejsze to :
•    Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,
•    Pasowanie na Przedszkolaka,
•    Dzień Pluszowego Misia,
•    Wigilia Przedszkolna,
•    Dzień Babci i Dziadka,
•    Bal Karnawałowy,
•    Powitanie Wiosny,
•    Dni kolorowe, 
•    Obchody związane z porami roku: Święto Jesieni, Zimy, Wiosny i Lata,
•    Poranki Patriotyczne organizowane przed ważnymi świętami patriotycznymi, 
•    Akademia z okazji Święta Niepodległości, 
•    Dzień Ziemi połączony z Dniem Patrona Ekoludka,
•    Festyn Rodzinny „ Mama, Tata i Dziecko”
•    Pożegnanie najstarszych przedszkolaków.
Corocznie we wrześniu wraz z Radą Osiedla Piwonice organizujemy festyn szkolno- przedszkolny, promujący zdrowy styl życia, połączony z badaniami profilaktycznymi oraz praktycznymi ćwiczeniami z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci oraz rodziców, w placówce organizowane
są zajęcia dodatkowe :
•    język angielski,
•    rytmika,
•    piłka nożna,
•    robotyka- podstawy programowania.
Nauczyciele realizują w przedszkolu programy własne i inne programy rekomendowane przez Sanepid, Fundację ABC XXI, czy inne organizacje:
•    „ Czyste powietrze wokół nas”
•     „Mamo, Tato, co Ty na to?”,
•     „ Ekoludki przyjaciółmi i strażnikami przyrody ”,
•    „Cała Polska czyta dzieciom”,
•    „Kodowanie na dywanie”,

•    „ Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Technikoludek”

•    „ Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

•    „ Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Idź Ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa”
•    Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „ Eko Ludek”,
•    „Krąg Zaczytanych Przedszkoli” we współpracy z Książnicą Pedagogiczną im A. Parczewskiego w Kaliszu.
Ważnym osiągnięciem, promującym nasze przedszkole w powiecie kaliskim i Mieście Kaliszu było uzyskanie największej liczby głosów w plebiscycie „Przedszkole Roku 2019”, zorganizowanym przez Głos Wielkopolski i tym samym uzyskanie bardzo wyjątkowego dla nas tytułu „Przedszkole na Medal 2019”. Mieliśmy zaszczyt odebrać tę nagrodę w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. 
Ponadto 6 grudnia 2019r. przyłączyliśmy się do sieci przedszkoli ekologicznych, oficjalnie złożyliśmy przysięgę, w której nasze przedszkolaki zapewniły o chęci troski o środowisko naturalne i szerzenia wiedzy o ekologii wśród rodziny i kolegów.
W ramach współpracy z NFZ dzieci 6-letnie objęte są opieką medyczną. Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi, a także przekazuje im podstawy wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
Wychowawcy systematyczne współpracują z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, głównie z psychologiem dziecięcym i logopedą, którzy wspomagają nauczycieli, prowadzą indywidualne konsultacje dla rodziców, obserwują dzieci oraz uczestniczą w zebraniach grupowych dla rodziców.