Rekrutacja

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji do naszego przedszkola :)

Szanowni Rodzice!

 Od 24 lutego do 6 marca 2020r.  trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do przedszkola, które wskazali Państwo w pierwszej kolejności dla swojego dziecka. Kartę można wypełnić elektronicznie.

Link do rekrutacji: https://przedszkola-kalisz.nabory.pl

Pod tym adresem znajdziecie także pełną ofertę i opis naszego przedszkola, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nią oraz do zapisów.

Dni otwarte przedszkola odbędą się 27 lutego 2020r. ( czwartek) pod hasłem Dzień Kreatywności. Zapraszamy do odwiedzin :)

Przypomianmy także o składaniu pisemnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce, można je składać od 3 lutego do 14 lutego b.r. Prosimy o przekazywanie ich wychowawcom poszczególnych grup. 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 21 im. „Ekoludek” w Kaliszu wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu. Budynek przedszkola jest umiejscowiony  w dzielnicy Piwonice w Kaliszu przy ulicy Wykopaliskowej 45.   Lokalizacja przedszkola – wśród zieleni, z dala od hałasu i ruchu samochodowego wpływa pozytywnie na proces wychowawczo – dydaktyczny i opiekuńczy. Obok budynku przedszkola znajduje się nowa sala gimnastyczna oraz boisko sportowe, z którego korzystają uczniowie szkoły, przedszkolacy oraz mieszkańcy środowiska lokalnego. Do terenu zespołu przynależy również parking przeznaczony dla samochodów pracowników oraz rodziców dzieci przywożonych do szkoły i przedszkola.

            Budynek przedszkola posiada 3 sale dydaktyczne, hol, szatnię, kuchnię, magazyn żywności, toaletę. Na przestrzeni kilku lat udało nam się wiele zmienić w zakresie bezpieczeństwa, estetyki oraz unowocześnienia bazy lokalowej. W ostatnim okresie wyremontowaliśmy całkowicie dach przedszkola zmieniając jego pokrycie. Wymieniliśmy wszystkie okna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, zakupiliśmy meble do poszczególnych pomieszczeń. Wymieniliśmy również rury i grzejniki c.o. na nowe oraz zamontowaliśmy wkład kominowy. Wykonaliśmy estetyczną elewację budynku oraz podłączyliśmy przedszkole do kanalizacji miejskiej.

W celu zapewnienia bezpiecznego, spełniającego normy bhp dojścia na piętro budynku, w 2015 roku dobudowano klatkę schodową, wyposażoną w normatywne schody oraz wyjście ewakuacyjne z nowoczesnym systemem oddymiania pomieszczenia. Dzięki temu przedsięwzięciu w przyszłości zaadaptujemy poddasze na sale dla przedszkolaków oraz pomieszczenia socjalne dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. Dzięki przeprowadzonej modernizacji przedszkolaki zyskały nową, bardziej przestrzenną łazienkę i estetycznymi zabudowami kabin wc. Udało nam się również dostosować pomieszczenie kuchenne do przepisów bhp oraz wymagań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  Powiększyliśmy główny holl przedszkola i zakupiliśmy nowe szafki indywidualne dla dzieci. W 2019r. dokonaliśmy przebudowy i modernizacji parkingu. Staramy się również  co roku, systematycznie odnawiać nasze sale przedszkolne.

Obecnie przedszkole jest w trakcie prac remontowych, które pozwolą zaadoptować poddasze na sale dla dzieci, a tym samym poprawić im warunki do wypoczynku, nauki i zabawy, jak i przyjęcia większej liczby dzieci. Wygraliśmy także projekt w ramach działalności Budżetu Obywatelskiego na wymianę kotła i modernizację kotłowni, która zapewni dzieciom odpowiednie warunki do nauki, w ciepłych pomieszczeniach,  a także przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz wpłynie korzystnie na zdrowie naszych podopiecznych jak i całego społeczeństwa lokalnego.

         Zadbaliśmy również o bezpieczeństwo dzieci w czasie zabaw w ogródku przedszkolnym. Zakupiliśmy nowe sprzęty i huśtawki oraz poprawiliśmy estetykę ogródka, nasadzając nowe krzewy oraz tworząc dekoracyjne klomby z kolorowych kamieni i różnych odmian roślin.

          Organizacyjnie przedszkole przygotowane jest na przyjęcie 68 dzieci

w 3 oddziałach wiekowych (dla 3, 4, 5 i 6 - latków ). Placówka jest czynna od godz. 6.00 do godz. 16.00, a uczęszczające do niego dzieci mogą korzystać z 3 posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku.

W przedszkolu zatrudnionych jest obecnie 6 nauczycieli, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe do nauczania kilku przedmiotów, którzy sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. 

Bezpośredni kontakt rodziców z wychowawcami i pracownikami obsługi sprawia, że dzieci czują się bezpieczne, kochane, szybko adaptują się do nowych warunków przedszkolnych. Przedszkole ma charakter rodzinny.

Przedszkole dzięki swojej lokalizacji z dala od zgiełku ulicznego, stwarza sytuacje do codziennego obcowania z przyrodą.  Dzięki temu nasi wychowankowie już od najmłodszych lat uczestniczą w różnych formach kształtujących szacunek do przyrody, swoje emocjonalne podejście do niej i dbają o nią. Dlatego też 8 października 2009 roku po wielu latach zbiegów przedszkole otrzymało imię „ Ekoludek ”,  o czym zadecydowali: rodzice, dzieci i pracownicy naszego przedszkola. Nasi wychowankowie są dumni z imienia przedszkola, a sami o sobie mówią „Małe Ekoludki”. Przedszkole nasze od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami, firmami i placówkami, propagującymi treści ekologiczne.  Naszymi głównymi partnerami zastali:  Wydział Ochrony Środowiska w Kaliszu, Nadleśnictwo w Kaliszu, Gołuchowie i Antoninie, PUK w Kaliszu, Ośrodek Kultury Leśnej „Las Winiarski”.

Od 2005 roku przedszkole jest organizatorem międzyprzedszkolnego konkursu ekologicznego dla przedszkoli miasta Kalisza pt.„ Niezwykły spacer z Ekoludkiem”, który z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem i powodzeniem.

W 2013 r. przedszkole uzyskało Międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga, który jest ogromnym wyróżnieniem i uznaniem dla naszych ekologicznych działań. Od 2014 roku przedszkole prowadziło liczne działania w zakresie zdobycia certyfikatu „Bezpiecznego przedszkola” i w 2015 r. udało się nam go uzyskać. W 2018r. uzyskaliśmy certyfikat „Przedszkolny Klub Wolontariatu”, a w 2019r. uzyskaliśmy certyfikat „Przedszkole Młodych Patriotów”. Otrzymaliśmy także słowa uznania i podziękowania od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Andrzeja Dudy za udział w Międzynarodowym Projekcie o Polsce.

Przedszkole organizuje wiele ciekawych imprez, które stały się jego tradycją
a najpopularniejsze to :

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,
Pasowanie na Przedszkolaka,
Dzień Pluszowego Misia,
Wigilia Przedszkolna,
Dzień Babci i Dziadka,
Bal Karnawałowy,
Powitanie Wiosny,
Dni kolorowe,
Obchody związane z porami roku: Święto Jesieni, Zimy, Wiosny i Lata,
Poranki Patriotyczne organizowane przed ważnymi świętami patriotycznymi,
Akademia z okazji Święta Niepodległości,
Dzień Ziemi połączony z Dniem Patrona Ekoludka,
Festyn Rodzinny „ Mama, Tata i Dziecko”
Pożegnanie najstarszych przedszkolaków.
Corocznie we wrześniu wraz z Radą Osiedla Piwonice organizujemy festyn szkolno- przedszkolny, promujący edukację zdrowotną, profilaktykę wad postawy, wad wymowy,  cukrzycy, miażdżycy oraz wzbogacający wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego odżywiania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci oraz rodziców, w placówce organizowane
są zajęcia dodatkowe :

język angielski,
rytmika,
taniec towarzyski,
piłka nożna,
podstawy programowania.
Nauczyciele realizują w przedszkolu programy własne i inne programy rekomendowane przez Sanepid, Fundacje XXI, czy inne organizacje:

·         „ Czyste powietrze wokół nas”

·          „Mamo, Tato, co Ty na to?”,

·          „ Ekoludki przyjaciółmi i strażnikami przyrody ”,

·         „Cała Polska czyta dzieciom”,

·         „Mali miłośnicy matematyki”,

·         „ Ekoludki ratują planetę”,

·         Międzynarodowy Projekt „ Piękna Nasza Polska Cała”,

·         „Krąg Zaczytanych Przedszkoli” we współpracy z Książnicą Pedagogiczną im A. Parczewskiego w Kaliszu.

Ważnym osiągnięciem, promującym nasze przedszkole w powiecie kaliskim i Mieście Kaliszu było uzyskanie największej liczby głosów w plebiscycie „Przedszkole Roku 2019”, zorganizowanym przez Głos Wielkopolski i tym samym uzyskanie bardzo wyjątkowego dla nas tytułu „Przedszkole na Medal 2019”. Mieliśmy zaszczyt odebrać tę nagrodę w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. 

Ponadto 6 grudnia 2019r. przyłączyliśmy się do sieci przedszkoli ekologicznych, oficjalnie złożyliśmy przysięgę w której nasze przedszkolaki zapewniły o chęci troski o środowisko naturalne i szerzenia wiedzy o ekologii wśród rodziny i kolegów.

W ramach współpracy z NFZ dzieci 6-letnie objęte są opieką medyczną. Pielęgniarka szkolna dba o czystość dzieci, a także przekazuje im podstawy wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

  Wychowawcy systematyczne współpracują z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, głównie z psychologiem dziecięcym i logopedą, którzy wspomagają nauczycieli, prowadzą indywidualne konsultacje dla rodziców, obserwują dzieci oraz uczestniczą w zebraniach grupowych dla rodziców.