Wizyta pracownika Straży Miejskiej

06.09.2019 9:30

Wizyta pracownika Straży Miejskiej

Temat bezpieczeństwa jest nieustannie poruszany na zajęciach w naszej placówce. W celu uatrakcyjnienia zajęć nauczycielki organizują spotkania z ludźmi, którzy dbają o bezpieczeństwo z racji wykonywanego zawodu

6 września nasze przedszole odwiedziła pracownik Straży Miejskiej- Pani Agata Dybioch.. W spotkaniu uczestniczyli wychowankowie z wszystkich grup. Poprowadzono pogadankę z dziećmi na temat " Bezpieczna droga do przedszkola" oraz „Wiem, jak zachować się w kontakcie z osobą nieznajomą”. Przedszkolaki utrwaliły i usystematyzowały swoje wiadomości dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu. Pani ze Straży Miejskiej podkreślała, że najważniejsze jest własne bezpieczeństwo na drodze i zachowanie ograniczonego zaufania wobec kierowców jak i osób obcych. Omówiono sposób zachowania się w przypadku zaczepiania przez osobę obcą oraz w przypadku zaatakowania przez psa. Przedszkolaki utrwaliły i usystematyzowały swoje wiadomości dotyczące właściwego postępowania w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą, obcą. Gość opowiedział dzieciom, na czym polega jego praca, w jakich okolicznościach należy wzywać Straż Miejską oraz omówił elementy swego munduru. Dla dzieci spotkanie to było dużą atrakcją. Na podsumowanie zajęć wszyscy otrzymali od Straży Miejskiej odblaski.