Informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2022/2023

Informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2022/2023

Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego. Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie dokumenty informacyjne dotyczące pakietu wybranego w roku szkolnym 2022/2023 oraz wniosek zgłaszania szkody.

Wniosek szkody

Tabela norm oceny procentowej

OWE Edu

Wariant ubezpieczenia

Instrukcja zgłaszania

Numer polisy: POLISA EDU-A/P 100520