Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada rodziców to rodzaj organu szkolnego/ przedszkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły/ przedszkola. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły/ przedszkola. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły/przedszkola.

OBOWIĄZKI RADY RODZICÓW:

  • gospodarowanie zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane przez: Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ rady rodziców), Regionalną Izbę Obrachunkową, Urząd Skarbowy'
  • przeprowadzanie demokratycznych, tajnych wyborów swoich przedstawicieli do rady rodziców, co wynika z ustawy, zatem wybór przedstawicieli nie może odbywać się w inny sposób;
  • działanie w sposób przejrzysty - ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez radę działaniach:
  • systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych; dobrą praktyką jest przedstawianie rodzicom dokładnych rozliczeń przychodów i wydatków.

Przedstawiciele Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 21 " Ekoludek"

Nasza szkoła - film promocyjny ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Godziny pracy
Pon.-Pt.
6:00
16:00
Nadchodzące wydarzenia

19.11.2019 godz. 16:00

Zebranie z rodzicami grupy Żółwiki

20.11.2019 godz. 10:45

Spektakl

25.11.2019 godz. 8:00

Góra Grosza

25.11.2019 godz. 9:00

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Zobacz pozostałe wydarzenia >